Architecture in the Making
Architecture as a Making Discipline
and Material Practice


Metoder för klimatanpassad arkitektonisk design

Thomas Olofsson, Janek Ozmin

Project Contact: thomas.olofsson@arch.umu.se
Project Type: Research Project
Project Period: 2012-2013

Description

Metodologiska undersökningar med avseende på kreativa processer över professionsgränserna kan appliceras på olika tillämpningar. I föreliggande projektförslag föreslås en sådan undersökning på klimatanpassad arkitektur med fokus på rumslig komfort.

Undersökningen av klimatanpassad arkitektur omfattar integrationen och anpassningen till design, teknik och energianvändning, klimat, brukarnas användning och lokalisering. Den rumsliga komfort som avses är den som är kopplad till brukarnas upplevelse av ljus, akustik, luftkvalitet och termiska förhållanden.

Målsättningen med föreliggande projekt är att genomföra en förstudie och utarbeta ett programförslag, som ska ligga till grund för ett större doktorandprojekt, med titeln: Undersökningar av iterativa designbaserade metoder för klimatanpassad arkitektonisk design med fokus på rumslig komfort.

Centralt under förstudien är att använda en dialog med forskare på arkitekthögskolan vid Umeå universitet och med forskare i de befintliga angränsande forskningsmiljöerna i Sverige, framförallt med forskare knutna till landets arkitekthögskolor. Dessutom ska en dialog föras med praktiken. Denna grupp utgörs av samarbetspartner som arkitekthögskolan vid Umeå universitet sedan tidigare etablerat. Det är kontakter baserat på etablerat sammarbete med grundutbildning och forskning.

Bio(s)

Output

BibBase allard, i
generated by bibbase.org
  2013 (1)
Methods for energy analysis of residential buildings in Nordic countries. Allard, I.; Olofsson, T.; and Hassan, O. A. B. In Renewable & sustainable energy reviews, volume 22, s. 306-318. Renewable & sustainable energy reviews Pergamon-Elsevier Science, 2013.
Methods for energy analysis of residential buildings in Nordic countries [link]Paper   link   bibtex   abstract  
  2012 (1)
Methods for air tightness analysis for residential buildings in Nordic countries. Allard, I.; Olofsson, T.; and Hassan, O. In Methods for air tightness analysis forresidential buildings in Nordic countries, volume s. 311-322. Methods for air tightness analysis forresidential buildings in Nordic countries Southampton : WIT Press, 2012.
Methods for air tightness analysis for residential buildings in Nordic countries [link]Paper   link   bibtex   abstract  


As part of both the development of the environment and as a means to communicate our activities some of the lectures and seminars arranged are available online. Visit our Youtube-channel here.